БЛАГОТВОРИТЕЛНО -ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 10 юли 2014 г.от 15:30 до 19:00

Информационна и благотворителна кампания за набиране на средства за изработване допълнителни колибки за обитателите на Общинския приют за бездомни животни гр. Габрово .ЗА ДАРИЛИТЕ НА МЯСТО ЩЕ ИМА ПОДАРЪЦИ!!