(Български) БЛАГОТВОРИТЕЛНО -ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 10 юли 2014 г.от 15:30 до 19:00