За нас

Страница на Сдружение Грийнуей/ Габрово : доброволци към ПБЖ Габрово

Страница на Община Габрово

GREENWAY доброволци към общински Приют за Безстопанствени Животни Габрово

Сдружение ” ГРИЙНУЕЙ ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с номер 20100225003 основано през 2010 г.

Цел
Сътрудничество с национални организации и ведомства за разработване на резултатни средства за отстраняване на нанесени вреди на околната среда, както и за предотвратяване на бъдещото й увреждане;
Съдействие за популяризирането и въвеждането на принципите,идеите и постиженията в областта на опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото.

Предмет на дейност :
Контакт между партньорски организации;
Разработване на проекти, водещи до опазването на околната среда;
Изработване и разпространение на информационни и образователни материали;
Организиране на образователни и демонстрационни кампании;
Набиране на средства във фондове и разпределянето им за природозащитна дейност;