Лина

ЛИНА е младо красиво женско куче , очите на което казват всичко!!