Осинови ме

Осиновяването на куче от приюта  е възможно след като се попълни декларация на място, за което е необходимо да носите само документ за самоличност.

Ако Сте от друго населено място ,моля свържете се с нас.

Животните за осиновяване са обезпаразитени вътрешно и външно с поставен чип и противобясна ваксина.
Имат паспорт и са кастрирани.
Според чл. 175, ал. 2 от закона за ветеринарно медицинската дейност, собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по закона за местните данъци и такси.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

П Р А В И Л Н И К    НА ПРИЮТА ЗА ЖИВОТНИ