20953487_1446261185462136_8909064491112292386_n

BG  Буби е младо дребно женско куче  ) Кой ще прибере Буби в къщи?

21314528_1458558130899108_514901680205740984_n

BG Дребничка Страхила, трепереща от страх в тъмнината…

21430370_1460024237419164_6043295018176282298_n

BG Шарен Шаро е младо мъжко куче  1 + години

21433233_1460008247420763_3309942692181749600_n