СТАНИ ПАРТНЬОР/ Стани спонсор

СТАНИ ПАРТНЬОР
Партньорството е най-бързия път за осъществяване на основната цел,а именно задомяването на безстопанствените кучета.
Заедно можем повече!!!
контакти

СТАНИ СПОНСОР
С дарените средства ще се осигурят нужните от първа необходимост

• специални храни за най-малките обитатели
• ЛЕКАРСТВА
• тестове за заразни болести с които ще се намали до минимум високата смъртност на най-малките обитатели
• консумативи
• колибки за зимата
• както и необходимите ремонтни дейности за осигуряване по-добър живот и пребиваване на обитателите